top of page

Mina tjänster

Ljudliga reportage
för webbsidor

Vill du berätta en historia, beskriva hur läget är där du befinner dig eller lära ut det du kan – gör det utifrån ett ljudligt reportage likt ett radioinslag.

För Sveriges Radio och Utbildningsradion har jag producerat enstaka inslag och längre programproduktioner. Men vad är det som säger att ljudliga inslag ska höras där radio vanligtvis sänds. Ett ljudligt inslag kan lika gärna publiceras på en webbsida.

 

  • Radioreportaget – ett journalistiskt berättande i muntlig tappning

  • Radioreportage kan byggas på olika sätt – berättade utifrån en händelse eller en plats

  • Radioreportaget kan bli ditt på din webbsida

Du kan vara huvudperson i ditt reportage eller så låter du någon annan vara den som berättar. Låt mig hjälpa dig att bygga ett inslag för din webbsida, du bestämmer innehåll, jag bygger ditt ”program”.

Koppla bilder som knyter an till reportaget och låt din berättelse bli en upplevelse för någon annan. Kontakta mig gärna så utbyter vi ideér tillsammans.

En journalistregel jag håller högt:

En journalistregel jag håller högt; i mitt bolag produceras inget material som kränker integriteten och människovärdet. Kränkande för människovärdet är förutom diskriminering också exempelvis sådant innehåll som uppviglar till våld eller som underblåser hat mot en individ eller en folkgrupp. Allas människovärde ska respekteras. Etniskt ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt.

bottom of page