top of page

Mina tjänster

Syntolkning

bck8016791png.png

Syntolkning är en riktad insats som vänder sig till den som har en synskada eller annat läshandikapp. Alla ska ha samma möjlighet att se en biofilm eller gå på teater.

 

Syntolken bär en sändare och den som är i behov att syntolkning har en mottagare. När det är tyst i dialogen, berättar syntolken kortfattat om det som sker på filmduken eller på scenen. Syntolken beskriver gester och ansiktsuttryck och berättar även om förflyttningar mellan olika miljöer.

 

Innan filmen eller teaterföreställningen börjar träffar syntolken gruppen för att ge den tilläggsinformation som är svår att hinna med under visningen. Syntolken beskriver de medverkandes utseende och de miljöer som filmen/teaterstycket utspelas i. Så detaljrikt som möjligt, utan att värdera, beskriver syntolken allt som en seende kan ta till sig.

I Film i Sörmlands regi har jag sedan 2009 syntolkat biofilmer. Scenkonst Sörmland erbjuder minst en syntolkad uppsättning per år. Flera lokala revyer syntolkas också i Sörmland.

Sveriges radio P4 Sörmland

Intervju om syntolkning

bottom of page